SAFETYSTEP


wherever you go

Velkommen til Safetystep


Safetystep er strategisk plassert på nordvestkysten som er midt i den maritime klyngen. Vi er spesialisert på sklisikring og andre ideelle løsninger for økt sikkerhet innen maritim sektor, og med kunnskap og erfaring kan vi bidra til et tryggere miljø på arbeidsplassen.

we can provide anti-slip and safety solutions for challenging conditions

Hva vi gjør


Safetystep er et prosjektbasert firma som i samarbeid med kunden finner løsningene som er ideelle for de spesifikke bruksområdene. Vår visjon er å bidra til økt sikkerhet og forebygge ulykker på arbeidsplassen eller på andre plasser, og misjonen vår er å tilby de løsningene som er mest egnet for at det skal være trygt å bevege seg på området.

sales - projects - services

 

YOUR PARTNER FOR INCREASED SAFETY WHEREVER YOU GO

Galleri


Bilder av produkter, løsninger og prosjekt.